Komend jaar verder met ons terrein groen en kindvriendelijk in te richten

Touwbaan 2

Voor de komende twee jaar hebben we een plan gemaakt om weer een en ander te verbeteren op ons recreatieve terrein.
Wat hebben we de afgelopen jaar allemaal al gedaan:

 • Een leuk speelbos aangelegd voor kinderen,
 • Nieuw gras ingezaaid, maar door de droogte wilde dat niet erg groeien,
 • Vele leuke fruitbomen en fruitstruiken gepland,
 • Diverse slechte¬† en onveilige bomen gekapt,
 • Diverse nieuwe aanplant gedaan, diverse haagjes, bomen en struiken,
 • De oude dijk voorzien van nieuwe bodembedekkers,
 • Een amfitheater langs de waterkant van de Eem is nu in aanleg,
 • Een leuke stoere fietsenstalling is in maart 2019 geplaatst.

Wat staat er voor dit najaar en voor komend jaar op stapel:

 • Nestkastjes voor mezen plaatsen, ter verdediging van de eikenprocessierups en vogels op het terrein is erg leuk,
 • Bijenhotels plaatsen,
 • Aanleg van een fijner speelveld, dit met een duurzaam irrigatiesysteem, met een goed beheer, door regelmatig ook gras bijzaaien, bemesten en beluchten.
 • Nieuwe aanplant van kindvriendelijke bomen en struiken volgens ons meerjarenplan.
 • Het vervangen van de huidige onveilige taludtrappen, door degelijke en duurzame nieuwe trappen.

We zijn hiervoor nog bezig met fondsenwerving, want veel geld van ons is gaan zitten in de opbouw van ons clubhuis en het vervangen van twee schepen, want dat had echt voorrang.