Informatie

De Karel Doormangroep uit Amersfoort is een waterscoutinggroep aangesloten bij de vereniging Scouting Nederland.
Al vele jaren zitten we op een mooie en goed bereikbare locatie in de stad en aan de rivier de Eem in Amersfoort en vanaf 2017 in een gloednieuw pand.

brand-090eem-met-bootjes

6110jvs

Onze groep heeft 4 speltakken met jongens en meisjes in de volgende leeftijdsopbouw:
28 Welpen: 7-10 jr.
20 Juniorzeeverkenners: 10-12 jr.
42 Zeeverkenners: 12-16 jr.
30 Loodsen: 16-23 jr.

Voor het aanmelden van nieuwe leden graag het inschrijfformulier gebruiken en opsturen naar het wachtlijst-mailadres, welke op het formulier vermeldt staat.

Filmpje: groepskamp 2010, en nog een van groepskamp 2010,

Foto’s: groepskamp 2014

De Karel Doormangroep volgt de lijn die ooit door haar oprichter Charles Hendrikus van der Straten in 1946 is uitgezet. We zijn op deze wijze een groep die voor ieder kind, uit welk milieu dan ook afkomstig, bereikbaar moet zijn, en dat ook is. Een groep met een eigen scoutingidentiteit, waarvan technische en sociale vaardigheden een belangrijk deel uitmaken.
Geschiedenis1De Karel Doormangroep volgt in grote lijnen de statuten en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.  Wij zijn een groep die bepaalde tradities in ere houdt, zoals de Nederlandse vlag, het scoutinguniform, de scoutingwet en de belofte, maar we staan daarnaast ook open voor nieuwe ontwikkelingen en toepassingen, zoals internet. We proberen onze jeugdleden iets over normen en waarden mee te geven, vandaar dat we van al onze leden verwachten dat ze zich volledig houden aan de geldende Nederlandse wet- en regelgeving.  Naast het gegeven dat we onze jeugdleden een stuk ontspanning bieden, proberen wij ze ook de nodige technische en sociale vaardigheden bij te brengen. De technische vaardigheden bestaan uit het leren van specifieke outdoor- en scoutingtechnieken, roei- en zeiltechniek. De sociale vaardigheden bestaan uit het spelen/werken in groepsverband (rekening houden met een ander) en uit verantwoordelijkheid nemen en geven (leren leidinggeven).

De Karel Doormangroep is een gemengde groep van jongens en meisjes. Onze jeugdleden kunnen in de leeftijd van 7 tot 23 jaar lid van de groep zijn. Wij zijn een “open” groep, wat wil Geschiedenis2zeggen dat we niet een bepaalde politieke kleur of geloofsovertuiging aanhangen. En omdat we een open groep zijn, kunnen wij ons spel of een activiteit niet aanpassen aan één bepaalde geloofsovertuiging of politieke kleur, noch er rekening mee houden.

Onze leiding en ons bestuur bestaan uit niet-betaalde vrijwilligers die allen hun functie bekleden puur omdat ze daar plezier aan beleven. De meeste leidinggevenden en bestuursleden zijn afkomstig uit de eigen groep.
Om het spel van scouting op een verantwoorde manier te kunnen spelen, nemen wij in principe alleen nieuwe leden aan die niet geestelijk of ernstig lichamelijk gehandicapt zijn. Onze vrijwilligers zijn namelijk niet opgeleid om met gehandicapte jongeren om te gaan. De leiding wil uiteraard wel geïnformeerd worden over eventuele allergieën en/of medicijngebruik en over andere bijzonderheden van uw kind.

Zuwaka 3

InfoIedereen is welkom bij onze groep mits hij of zij zich houdt en aanpast aan onze spelregels. Dat zijn de spelregels zoals ze in dit boekje staan vermeld en zoals ze zijn omschreven in de statuten van Scouting Nederland. We zijn een gezonde scoutinggroep met veel leden. Onze leden komen elke week weer graag naar de club en beleven er een leuke scoutingtijd. Dit geldt voor iedereen: voor de welpen, (junior)zeeverkenners, loodsen, leiding en voor het bestuur.

Na een allesverwoestende brand van 3 oktober 2015 hebben we nu sinds juni 2016 een zeer mooi nieuw clubgebouw, met daarnaast nog een opslag voor kano’s en een haven voor de boten.
We vierden op 10 juni 2017 onze opening en onze 71ste verjaardag, want door de brand en de bouw van het nieuwe clubhuis lukte dit niet in 2016, wanneer we eigenlijk onze 70ste verjaardag hadden moeten vieren.

IMG_6242

Karel Doormangroep brandBijna af