Contributie

Per 1 januari 2019 bedraagt de contributie per kwartaal

Welpen 43 euro
Verkenners en Juniorverkenners 46 euro
Loodsen 51 euro

De contributie graag via automatische afschrijving, 4 x een kwartaal.

Een machtiging regelen via: penningmeerster@kareldoormangroep.nl

Rekeningnummer NL 63 INGB 0000 614060

Welpkano1

Vletvaren1

 

 

 

 

 

Geschiedenis2