Beleid

Op deze pagina vindt u beleidsdocumenten van de Karel Doormangroep Amersfoort.

Privacybeleid

De Karel Doormangroep Amersfoort conformeert zich aan het privacystatement van Scouting Nederland. In dit privacystatement wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Nederland en de hierbij aangesloten scoutinggroepen. Het privacystatement is terug te vinden op https://www.scouting.nl/privacy

Ons privacybeleid vindt u hier.

Huishoudelijk reglement

De Karel Doormangroep volgt de lijn die ooit door haar oprichter Charles Hendrikus van der Straten is uitgezet. Hiermee wordt bedoeld een groep die voor ieder kind, afkomstig uit verschillende milieus, bereikbaar moet zijn. Een groep met een eigen scoutingidentiteit, waar technische en sociale vaardigheden een belangrijk deel van uitmaken.

De Karel Doormangroep volgt in grote lijnen de statuten en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Daarbij is het nodig en nuttig om met elkaar afspraken te maken over allerlei zaken. Deze staan beschreven in onsĀ huishoudelijk reglement.

Binnen de stichting zijn deze afspraken met de groep gemaakt.
* Dit zijn de huisregels die zorgen voor binding en verantwoording.
* Het zijn voorwaarden voor het goed functioneren van de organisatie.
* Deze afspraken zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Gemeentelijke ontwikkelingen

De gemeente heeft ook een beleid over de invulling van het gebied tegen over ons aan de Eem.
Dit project en gebied heet de Kop van de Isselt.
Een vergadering hierover in ons clubhuis in 2018

× (11u-23u) Hoe kan ik u helpen?