RA-Cursus

RA cursus

De cursus is bedoeld voor verkenners van ca. 12 jaar welke al geïnstalleerd zijn.
De cursus wordt gegeven op elke “gewone”zaterdag tussen 12:30 en 13:30u.
In de winter vanaf februari de theorie en vanaf mei de praktijk.
Het is een goede opleiding om te leren varen met een lelievlet.

Eisen diploma CWO Roeien III
Het CWO-diploma Roeien III wordt uitgereikt aan personen die blijk hebben gegeven de volgende onderdelen te beheersen en in staat zijn het commando over een schip met een groep roeiers te kunnen voeren op meren, plassen en kanalen tot en met windkracht 5.

Eisen praktijk:
Het schip vaarklaar maken en klaarmaken voor de nacht
Roeitechnieken en roeicommando’s
Roeimanoeuvres zonder roer
Afvaren aankomen aan hogerwal en lagerwal
Afstoppen en verhalen
Ankeren en weer ankerop gaan
Doorvaren van bruggen en sluizen
Toepassen reglementen
Veiligheidsmaatregelen en reddingsmiddelen

Eisen theorie:
Schiemanswerk
Onderdelen van het schip
Reglementen
Betonning en bebakening
Theorie van het roeien
Scheepsetiquette en vlagvoering
Weer
Gebruik almanak en waterkaart