Vertrouwenspersoon

Op deze pagina vindt u uitleg over de vertrouwenspersoon van de Karel Doormangroep Amersfoort.

Vertrouwenspersoon

De Karel Doormangroep heeft een vertrouwenspersoon die hulp kan bieden als er sprake is van ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon is er voor de jeugdleden en ouders maar ook voor de leiding, stamleden en bestuur en is altijd onpartijdig. Niet alleen als er sprake is van ongewenst gedrag (fysiek of seksueel geweld, pesten) maar ook als er een serieus conflict is tussen jeugdleden, leiding of bestuur. Wij werken volgens het landelijke protocol ongewenst gedrag van Scouting Nederland.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Een jeugdlid of een ouder kan een probleem hebben met of een klacht hebben over iets wat Karel Doormangroep betreft. Vaak zal dit besproken worden met de speltakleiding, groepsbegeleider of het bestuur. Maar sommige klachten liggen nou eenmaal gevoeliger: bijvoorbeeld die met betrekking tot pesten, mishandeling, ruzie, seksuele intimidatie, discriminatie of racisme.

Voor een (jeugd)lid of ouder kan het moeilijk zijn om daarover te praten, en voor de leiding, een teamleider of een bestuurslid kan dit ook het geval zijn. Het is van belang dat er iemand is die weet hoe je met zulke gevoelige klachten omgaat. Daarom is het verstandig om een vertrouwenspersoon te hebben. De belangrijkste taak van een vertrouwenspersoon is dan ook het opvangen en adviseren van (jeugd)leden en ouders die ergens tegen aan lopen binnen de vereniging. Ook kan een vertrouwenspersoon helpen en ondersteunen bij een gesprek dat je met iemand wilt voeren.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem.

Een gesprek met een vertrouwenspersoon is niet gelijk een beschuldiging naar iemand! Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Soms is het fijn om van gedachte te wisselen of je ongerustheid in een vertrouwelijk gesprek te delen. Weet dat de mogelijkheid er is mocht je ervan gebruik van willen maken.

Kortom:

De vertrouwenspersoon kan dus worden benaderd als je een probleem hebt, dat je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de leiding of het bestuur. Dit geldt zowel voor (staf)leden als ouders.

We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben. Maar kom je er in rechtstreeks contact met de betrokkenen niet uit, en kun je met jouw probleem niet terecht bij de leiding en bestuur, dan is er de vertrouwenspersoon.

Te bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@kareldoormangroep.nl

× (11u-23u) Hoe kan ik u helpen?